Giá từ:    Đến:  Tổng điểm:
Dãy số không bao gồm: 123456789
VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao
Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 0973.18.0000 16,000,000,000 sim so dep Viettel 0973180000 Đặt mua
2 098.134.0000 15,000,000,000 sim so dep Viettel 0981340000 Đặt mua
3 096.164.0000 12,000,000,000 sim so dep Viettel 0961640000 Đặt mua
4 098.110.8989 10,000,000,000 sim so dep Viettel 0981108989 Đặt mua
5 0963.90.8989 10,000,000,000 sim so dep Viettel 0963908989 Đặt mua
6 012.77777777 10,000,000,000 sim so dep VinaPhone 01277777777 Đặt mua
7 0941.88.9898 9,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0941889898 Đặt mua
8 0987.62.8989 9,000,000,000 sim so dep Viettel 0987628989 Đặt mua
9 01238.231.231 9,000,000,000 sim so dep VinaPhone 01238231231 Đặt mua
10 0971.88.1997 9,000,000,000 sim so dep Viettel 0971881997 Đặt mua
11 0962.99.1998 9,000,000,000 sim so dep Viettel 0962991998 Đặt mua
12 0962.99.1996 9,000,000,000 sim so dep Viettel 0962991996 Đặt mua
13 0903999999 8,000,000,000 sim so dep MobiFone 0903999999 Đặt mua
14 0942.79.79.78 7,900,000,000 sim so dep VinaPhone 0942797978 Đặt mua
15 0914.6666.07 7,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0914666607 Đặt mua
16 0972.17.8989 7,000,000,000 sim so dep Viettel 0972178989 Đặt mua
17 08687.6.8989 7,000,000,000 sim so dep Viettel 0868768989 Đặt mua
18 0868.97.8989 7,000,000,000 sim so dep Viettel 0868978989 Đặt mua
19 08686.5.8899 7,000,000,000 sim so dep Viettel 0868658899 Đặt mua
20 08686.4.8989 7,000,000,000 sim so dep Viettel 0868648989 Đặt mua
21 0942.79.79.69 6,900,000,000 sim so dep VinaPhone 0942797969 Đặt mua
22 0989.888888 6,800,000,000 sim so dep Viettel 0989888888 Đặt mua
23 0971.999.113 6,800,000,000 sim so dep Viettel 0971999113 Đặt mua
24 096.91.99994 6,600,000,000 sim so dep Viettel 0969199994 Đặt mua
25 096.72.99993 6,600,000,000 sim so dep Viettel 0967299993 Đặt mua
26 09.676.99990 6,600,000,000 sim so dep Viettel 0967699990 Đặt mua
27 0988889999 6,500,000,000 sim so dep Viettel 0988889999 Đặt mua
28 0979888888 6,500,000,000 sim so dep Viettel 0979888888 Đặt mua
29 0981999999 6,200,000,000 sim so dep Viettel 0981999999 Đặt mua
30 01287333299 6,160,998,895 sim so dep MobiFone 01287333299 Đặt mua
31 01256333199 6,160,257,089 sim so dep VinaPhone 01256333199 Đặt mua
32 01280333099 6,159,515,284 sim so dep MobiFone 01280333099 Đặt mua
33 01231444699 6,158,773,478 sim so dep VinaPhone 01231444699 Đặt mua
34 01207444699 6,158,031,672 sim so dep MobiFone 01207444699 Đặt mua
35 01280444099 6,157,289,867 sim so dep MobiFone 01280444099 Đặt mua
36 098.193.1998 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0981931998 Đặt mua
37 0961.69.1996 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0961691996 Đặt mua
38 0961.22.1998 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0961221998 Đặt mua
39 09.33.999999 6,000,000,000 sim so dep MobiFone 0933999999 Đặt mua
40 096.456.1995 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0964561995 Đặt mua
41 0978.55.1995 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0978551995 Đặt mua
42 0984.55.1995 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0984551995 Đặt mua
43 0961.8888.95 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0961888895 Đặt mua
44 0985.8888.23 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0985888823 Đặt mua
45 0985.8888.21 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0985888821 Đặt mua
46 096.8888.265 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0968888265 Đặt mua
47 0973.6666.84 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0973666684 Đặt mua
48 0981.8888.75 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0981888875 Đặt mua
49 096.154.8899 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0961548899 Đặt mua
50 0971.43.8989 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0971438989 Đặt mua
51 0961.62.1996 6,000,000,000 sim so dep Viettel 0961621996 Đặt mua
52 01271333299 5,338,270,187 sim so dep VinaPhone 01271333299 Đặt mua
53 01280333599 5,294,844,286 sim so dep MobiFone 01280333599 Đặt mua
54 0961.999.114 5,000,000,000 sim so dep Viettel 0961999114 Đặt mua
55 0986.83.2234 5,000,000,000 sim so dep Viettel 0986832234 Đặt mua
56 0988.86.2234 5,000,000,000 sim so dep Viettel 0988862234 Đặt mua
57 0888011279 5,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0888011279 Đặt mua
58 0888010309 5,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0888010309 Đặt mua
59 01248888888 4,900,000,000 sim so dep VinaPhone 01248888888 Đặt mua
60 0938.999.999 4,889,000,000 sim so dep MobiFone 0938999999 Đặt mua
61 01249999999 4,500,000,000 sim so dep VinaPhone 01249999999 Đặt mua
62 0967999999 4,500,000,000 sim so dep Viettel 0967999999 Đặt mua
63 0939.888888 4,500,000,000 sim so dep MobiFone 0939888888 Đặt mua
64 09.67.999999 4,000,000,000 sim so dep Viettel 0967999999 Đặt mua
65 0993.999999 3,999,000,000 sim so dep Beeline 0993999999 Đặt mua
66 0965888888 3,900,000,000 sim so dep Viettel 0965888888 Đặt mua
67 0926888888 3,900,000,000 sim so dep VietNamobile 0926888888 Đặt mua
68 09.666.88888 3,900,000,000 sim so dep Viettel 0966688888 Đặt mua
69 0967777777 3,900,000,000 sim so dep Viettel 0967777777 Đặt mua
70 0942.7979.19 3,900,000,000 sim so dep VinaPhone 0942797919 Đặt mua
71 0943.727.838 3,800,000,000 sim so dep VinaPhone 0943727838 Đặt mua
72 0944.268.168 3,800,000,000 sim so dep VinaPhone 0944268168 Đặt mua
73 09.68.666666 3,800,000,000 sim so dep Viettel 0968666666 Đặt mua
74 0961888888 3,800,000,000 sim so dep Viettel 0961888888 Đặt mua
75 0971999999 3,500,000,000 sim so dep Viettel 0971999999 Đặt mua
76 01255.98.1986 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 01255981986 Đặt mua
77 01255.98.1991 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 01255981991 Đặt mua
78 0916.585.000 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 0916585000 Đặt mua
79 0914.023.884 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 0914023884 Đặt mua
80 0123.2233.686 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 01232233686 Đặt mua
81 0988.023.024 3,500,000,000 sim so dep Viettel 0988023024 Đặt mua
82 0987.584.684 3,500,000,000 sim so dep Viettel 0987584684 Đặt mua
83 0888011281 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 0888011281 Đặt mua
84 0888010587 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 0888010587 Đặt mua
85 0888010381 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 0888010381 Đặt mua
86 0888010591 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 0888010591 Đặt mua
87 0888010690 3,500,000,000 sim so dep VinaPhone 0888010690 Đặt mua
88 096.51.88884 3,500,000,000 sim so dep Viettel 0965188884 Đặt mua
89 096.41.88884 3,500,000,000 sim so dep Viettel 0964188884 Đặt mua
90 096.40.88884 3,500,000,000 sim so dep Viettel 0964088884 Đặt mua
91 096.72.88884 3,500,000,000 sim so dep Viettel 0967288884 Đặt mua
92 01238.365.333 3,330,000,000 sim so dep VinaPhone 01238365333 Đặt mua
93 0944.033.099 3,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0944033099 Đặt mua
94 0948.02.01.86 3,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0948020186 Đặt mua
95 0943.727.868 3,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0943727868 Đặt mua
96 0984.107.307 3,000,000,000 sim so dep Viettel 0984107307 Đặt mua
97 0978.04.05.86 3,000,000,000 sim so dep Viettel 0978040586 Đặt mua
98 090.88.99999 3,000,000,000 sim so dep MobiFone 0908899999 Đặt mua
99 091.88.99999 3,000,000,000 sim so dep VinaPhone 0918899999 Đặt mua
100 0868.444.113 3,000,000,000 sim so dep Viettel 0868444113 Đặt mua
101 01639.823.999 3,000,000,000 sim so dep Viettel 01639823999 Đặt mua
102 01639.352.999 3,000,000,000 sim so dep Viettel 01639352999 Đặt mua
103 0909799999 2,900,000,000 sim so dep MobiFone 0909799999 Đặt mua
104 0909333333 2,900,000,000 sim so dep MobiFone 0909333333 Đặt mua
105 0981666666 2,900,000,000 sim so dep Viettel 0981666666 Đặt mua
106 0916.586.388 2,800,000,000 sim so dep VinaPhone 0916586388 Đặt mua
107 0943.212.686 2,800,000,000 sim so dep VinaPhone 0943212686 Đặt mua
108 0964.25.25.24 2,800,000,000 sim so dep Viettel 0964252524 Đặt mua
109 0965666666 2,800,000,000 sim so dep Viettel 0965666666 Đặt mua
110 0967.14.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967149191 Đặt mua
111 0967.53.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967539191 Đặt mua
112 0967.20.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967209191 Đặt mua
113 0962.87.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0962879191 Đặt mua
114 096.717.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967179191 Đặt mua
115 0967.31.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967319191 Đặt mua
116 0967.21.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967219191 Đặt mua
117 09.6783.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967839191 Đặt mua
118 09.6782.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967829191 Đặt mua
119 09.6780.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0967809191 Đặt mua
120 09898.5.9191 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0989859191 Đặt mua
121 0981599292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0981599292 Đặt mua
122 0961599292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0961599292 Đặt mua
123 0981389292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0981389292 Đặt mua
124 0981369292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0981369292 Đặt mua
125 0961369292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0961369292 Đặt mua
126 0961289292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0961289292 Đặt mua
127 0961269292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0961269292 Đặt mua
128 0981169292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0981169292 Đặt mua
129 0961899292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0961899292 Đặt mua
130 0961799292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0961799292 Đặt mua
131 0981399292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0981399292 Đặt mua
132 0961909292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0961909292 Đặt mua
133 0981319292 2,750,000,000 sim so dep Viettel 0981319292 Đặt mua
134 0942.12345.7 2,700,000,000 sim so dep VinaPhone 0942123457 Đặt mua
135 0985.666.666 2,700,000,000 sim so dep Viettel 0985666666 Đặt mua
136 0909988888 2,600,000,000 sim so dep MobiFone 0909988888 Đặt mua
137 0969899999 2,600,000,000 sim so dep Viettel 0969899999 Đặt mua
138 0993.888888 2,600,000,000 sim so dep Beeline 0993888888 Đặt mua
139 01.64.8888888 2,600,000,000 sim so dep Viettel 01648888888 Đặt mua
140 0961666666 2,600,000,000 sim so dep Viettel 0961666666 Đặt mua

Design By: www.stv.vn